Karty FTA WhatmanKarty FTA Whatman to innowacyjne rozwiązanie w zbieraniu, transportowaniu, oczyszczaniu oraz archiwizowaniu DNA i RNA w jednym urządzeniu w temperatrze pokojowej.
Karty FTA są bardzo proste w użyciu, wystarczy zaaplikować próbkę na kartę FTA.
Błona komórkowa i organelle ulegają lizie, a kwasy nukleinowe są z nich uwalniane i pułapkowane w fibrylach matrycy.

Karty FTA Whatman zawierają związki chemiczne denaturujące białka i chroniące kwasy nukleinowe przed nukleazami, utlenieniem oraz uszkodzeniami spowodowanymi promieniowaniem UV.
Karty FTA szybko inaktywują organizmy, włączając patogeny krwi oraz zapobiegają wzrostowi bakterii i innych mikroorganizmów.
Kwasy nukleinowe pozostają immobilizowane i są stabilne podczas transportu, gotowe do analizy albo długoterminowego przechowywania w temperaturze pokojowej.


POWRÓT